ทิม โฮ วาน

ทิมโฮวาน ภัตรคาร ระดับมิชลินสตาร์ในราคาที่จับต้องได้ ติ่มซำขึ้นชื่อจากเกาะฮ่องกง


  • ทิม โฮ วาน

    หมวดหมู่ :
    อาหารและเครื่องดื่ม
    สถานที่ :
    Floor : B Room : B06,B07
  • เว็ปไซด์ :