โออิชิราเมน เอ็กซ์ คาคาชิ

ตอบโจทย์ความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น


  • โออิชิราเมน เอ็กซ์ คาคาชิ

    หมวดหมู่ :
    อาหารและเครื่องดื่ม
    สถานที่ :
    Floor : 1 Room : 184
  • เว็ปไซด์ :