I Love My MOM

รับฟรี สบู่มะลิ Ulara จากร้าน Arom : D เมื่อช้ปภายในศูนย์การค้า ครบ 500 บาท ขึ้นไป

จำนวนจำกัด / 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน หรือจนกว่าสินค้าจะหมด วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2559 ที่ เดอะสตรีท รัชดา