The Street Shop & Charge

-         The Street Shop & Charge

              ศูนย์การค้า The Street Ratchda เอาใจนักช้อปสาย Gadget  กับโปรโมชั่นสุดพิเศษเดือนกันยายน

ต่อที่  1 ( 1 – 15 กันยายน 2559 )

              ช้อปภายในศูนย์การค้าครบ 500 บาท รับฟรี!!!

              บัตร BOUNCE : 2 for 1 จำนวน 1 ใบ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

              ต่อที่ 2 :  ( 1 – 30 กันยายน 2559 )

              สะสมใบเสร็จที่ช้อปภายในศูนย์ มูลค่า 500 บาทขึ้นไป ครบ 10 ใบ ภายในเดือน ก.ย. รับฟรี!!!

              Power Bank มูลค่า 800 บาท จำนวน 1 เครื่อง (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

เงื่อนไขรวม

ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สามารถรวมใบเสร็จได้สูงสุด 10 ใบเสร็จ • รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้า และซุปเปอร์มาเก็ตภายในศูนย์การค้า มูลค่า 500 บาทขึ้นไปตลอดเดือนกันยายน • บัตร BOUNCE จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • Power Bank รวบรวมใบเสร็จมูลค่า 500 บาทขึ้นไป จำนวน 10 ใบ จำกัดสิทธิ์ 1 เครื่อง/ครั้ง • ต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ หรือใบเสร็จเต็มรูปแบบ และต้องเป็นใบเสร็จที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้าและมีการหัก ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จเขียนมือทุกกรณี • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด • โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • พนักงาน บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีวเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครอบครัว และพนักงานของร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทุกกรณี • บัตร BOUNCE : 2 for 1 หมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 59 • หมดเขตรับสิทธิ์ในวันที่ 30 ก.ย. 59 •สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า The Street Ratchada โทร. 02-232-1974